Webinar-reeks ‘Verduurzaming in de baggersector’

Het kabinet wil jaarlijks 300 miljoen euro vrijmaken om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Volgens het Klimaatakkoord moet deze uitstoot in 2050 met 95% gedaald zijn t.o.v. 1990. Zandwinnen en baggeren zorgen samen voor één van de grotere materiaalstromen die in dit kader worden beschouwd. Hoe pakken we deze processen zo efficiënt mogelijk aan en hoe zorgen we voor duurzame keuzes in de bagger- en zandwinsector?

In een reeks van vier webinars volgde Platform Baggernet samen met partners uit het netwerk hoe de baggersector werkt aan verduurzaming. De gehele keten kwam daarbij aan bod:
• Van de vraag óf er gebaggerd moet worden.
• Via de vraag hóe baggeren en zandwinnen op de meest duurzame manier kan.
• Naar de vraag wáár de bagger duurzaam toegepast of naartoe getransporteerd kan worden.

Klik hier voor een impressie van de webinar-reeks en de linkjes om de webinars terug te kijken.

Presentaties

Donderdag 24 juni: Innovaties in de kustlijnzorg – De Zandwindmolen
De geologische processen in de juiste richting sturen - Jan Kollen (Sweco)
Ontwerp pijpleiding voor lange afstanden - Edwin de Hoog (TU Delft / Royal IHC)
De Zandwindmolen in Innovaties in de Kustlijnzorg - Waldo Broeksma (Rijkswaterstaat)

Vrijdag 25 juni: Duurzaam baggermaterieel & biobrandstoffen
TU Delft hydrogen shipping activities - Klaas Visser (TU Delft)
Sustainability in small scale dredging equipment - René van der Zweep (Smals Dredging)
Waterschappen werken aan circulaire en klimaatneutrale baggerprojecten - Meinke Schouten (Unie van Waterschappen)
Stand van zaken emissieloos bouwen in GWW - Edwin Lokkerbol (Emissieloos Netwerk Infra)

Donderdag 1 juli: ‘Is baggeren altijd de meest duurzame optie?’
Broeikasgasemissies uit oppervlaktewater - Sacha de Rijk (Deltares)
Onderzoeksprogramma baggeren - André Sijm (Waternet)
Van biobaggeren naar systeemherstel en systeemonderhoud - Maarten van Schijndel (Waterschap De Dommel)