PFAS in waterbodem en baggerspecie; Tijdelijk Handelingskader in de praktijk

Actueler dan op 29 oktober 2019 was een Baggernetdag nooit eerder. Terwijl de deelnemers onderweg waren naar Papendrecht maakte staatssecretaris Van Veldhoven bekend dat meer ruimte beschikbaar komt voor het verplaatsen van grond, binnen de veilige ruimte die er is. Ook vond de kennisbijeenkomst plaats op de dag voor het protest van (water)bouwers op het Malieveld in Den Haag.

Bij Baggernet lag de focus op kennisuitwisseling over PFAS in waterbodem en baggerspecie, de bijbehorende risico’s en vooral ook de mogelijkheden om toch aan de slag te kunnen. Klik hier voor een verslag van de bijeenkomst op 29 oktober 2019.

De presentaties publiceren wij in overleg met de sprekers niet. De ontwikkelingen rond PFAS gaan zo snel, dat de informatie die in de presentatie op de Baggernetdag is verstrekt mogelijk snel weer verouderd raakt. Wij adviseren u om voor informatie vanuit de Rijksoverheid over PFAS en het Tijdelijk Handelingskader de website van Bodem+ te raadplegen. Een antwoord op veelgestelde vragen aan de Rijksoverheid over PFAS vindt u hier.

Klik hier voor het programma van deze bijeenkomst.