Kalibratiebijeenkomst baggervolumebepalingen

Discussies tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over het te baggeren volume voorkomen? Dat deden op 7 februari 2017 meer dan 70 waterbodemprofessionals. Er was aandacht voor de nauwkeurigheid van technieken, de reproduceerbaarheid van metingen en de vraag wanneer baggeren tot vaste bodem of juist tot een theoretisch profiel gewenst is.

Kijk hier voor een korte impressie en de presentaties.