Baggernetdag 'Eerste ervaringen met de Omgevingswet' - 17 mei 2024

Op vrijdag 17 mei jl. vond de eerste Baggernetdag van 2024 plaats op het kantoor van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Jeroen Goverde, Clusterhoofd Waterlopen bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, plaatste het tijdens zijn welkomstpraatje nog eens in perspectief: Sinds 2011 hangt de inwerkingtreding van de Omgevingswet al in de lucht, en na jaren van voorbereiding en uitstel heeft ook de baggersector sinds 1 januari 2024 te maken met deze nieuwe regelingen en wijzigingen. Dit zorgt nog voor een aantal vragen en onduidelijkheden binnen het werkveld. Geen probleem echter, want al 25 jaar lang is Platform Baggernet de plek voor het uitwisselen van kennis, ervaringen en tips.

Dit werd beaamd door de nieuwe voorzitter van het Platform: Frits van den Boogaard. Hij bewondert het actieve en betrokken netwerk van de baggersector waarin iedereen vanuit zijn of haar expertise een steentje bijdraagt aan de dialoog en meebouwt aan een innovatieve en toekomstbestendige sector. Al 25 jaar via Platform Baggernet dus. Frits mocht al verklappen dat we hier tijdens de volgende Baggernetdag uitgebreid bij stil willen staan.

Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst.

Hieronder vindt u de presentaties van deze Baggernetdag
Opening - Jeroen Goverde (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) & Frits van den Boogaard (dagvoorzitter, Platform Baggernet)
Ervaringen met de Omgevingswet vanuit Rijkswaterstaat - Michiel Gadella (Rijkswaterstaat)
Ervaringen met de Omgevingswet vanuit Waterschappen - Fred de Haan (Waternet - Unie van Waterschappen)
Ervaringen met de Omgevingswet vanuit aannemers - Jochem Bloemendaal (DEME Group)
Presentatie project Amstelmeer - Neeltje Annink (Landschap Noord Holland) & Steven Westerman (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)