Impressie verdieping Nieuwe Waterweg - 27 november 2018

Het was hét meest in het oog springende baggerwerk van de zomer van 2018: de verdieping van de Nieuwe Waterweg en de Botlek. Over een lengte van vijfentwintig kilometer werden beide watergangen ca. anderhalve meter verdiept. Dit zodat ook de nieuwe generatie zeeschepen de Rotterdamse haven kan bereiken. Het beter bereikbaar maken van de Botlek voor schepen met een grotere diepgang vergroot de economische mogelijkheden en versterkt de internationale concurrentiepositie van de haven. Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam en Boskalis vertelden de aanwezigen op 27 november jl. er alles over. Hun gezamenlijke boodschap: we mogen trots zijn op het resultaat en de samenwerking.

Klik hier voor het verslag van deze bijeenkomst.

Presentaties:

We hebben de dag afgesloten met een rondvaart door het projectgebied.

Klik hier voor het programma van deze bijeenkomst.