Impressie Baggernetdag "Kijken achter de dijken: innovaties in waterdieptemetingen" - 20 juni 2017

Het was 20 juni jl. een boeiende ontmoeting tussen mensen die van meten hun beroep hebben gemaakt en die van het voorbereiden of realiseren van baggerklussen hun beroep hebben gemaakt. De meeste innovaties bij het meten komen van de off-shore, terwijl Baggernet vooral mensen trekt die inshore werken. Een interessante kennismaking tussen ‘inshore-’ en ‘offshore-’ deskundigen dus. Ruim 120 waterbouwers, waterbeheerders en hydrografen – de een binnendijks, de ander buitendijks bezig met metingen, kregen een kijkje óver de dijken. Hoe wordt voor een waterbouwkundig project binnendijks gemeten, en hoe buitendijks? Welke innovaties in waterdieptemetingen zijn er, en hoe kunnen de inshore- en offshore-meetdeskundigen van elkaar leren?

Klik hier voor het verslag (met foto impressie), de presentaties en de deelnemerslijst.